Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 03(47) (2018): Chuyên san Khoa học Giáo dục A study on peer feedback activities in writing classes at Quang Binh university Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thuận, Trương Viên
 
S. 01(45) (2018): Chuyên san Khoa học Tự nhiên Absorption power and linewidths in quantum wells with Poschl-Teller hyperbolic potential in magnetic fields Tóm tắt   PDF
Lê Đình, Trần Thị Thu Nguyệt, Phạm Tuấn Vinh
 
S. 02(46) (2018): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn An ethnographic research on non-verbal expressions capturing attention in daily interactions in public places Tóm tắt   PDF
Lê Phước Thục Nhi
 
S. 01(45) (2018): Chuyên san Khoa học Tự nhiên Ảnh hưởng của tương tác trao đổi vùng xa lên các tính chất nhiệt động lực học của chuỗi spin lượng tử với mô hình Heisenberg XYZ Tóm tắt   PDF
Phạm Hương Thảo, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Thị Hương Thủy
 
S. 04(48) (2018): Chuyên san Khoa học Tự nhiên Biến động sử dụng đất tỉnh Bình Dương giai đoạn 1997 - 2017 Tóm tắt   PDF
Phan Văn Trung, Trần Thị Lý, Nguyễn Đăng Độ
 
S. 02(46) (2018): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn Biểu tượng cái chết trong tiểu thuyết của Haruki Murakami Tóm tắt   PDF
lê Thị Diễm Hằng
 
S. 04(44) (2017): Chuyên san Khoa học Giáo dục Biện pháp hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế với các Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên trung học phổ thông Tóm tắt   PDF
Hồ Quang Chính
 
S. 01(45) (2018): Chuyên san Khoa học Tự nhiên Các tính chất phi cổ điển của trạng thái hai mode kết hợp thêm hai photon tích SU(1,1) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Lâm, Trương Minh Đức, Trần Quang Đạt
 
S. 01(45) (2018): Chuyên san Khoa học Tự nhiên Các tính chất phi cổ điển của trạng thái hai mode kết hợp thêm hai photon tích SU(1,1) chẵn Tóm tắt   PDF
Trần Diệp Tuấn, Trương Minh Đức, Trần Quang Đạt
 
S. 01(45) (2018): Chuyên san Khoa học Tự nhiên Các tính chất phi cổ điển của trạng thái thêm và bớt một photon lên hai mode kết hợp chẵn Tóm tắt   PDF
Trần Thị Thu, Trương Minh Đức, Hồ Sỹ Chương
 
S. 02(46) (2018): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn Cải cách giáo dục của Hà Lan ở thuộc địa Indonesia (1893-1901) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Phúc
 
S. 04(48) (2018): Chuyên san Khoa học Tự nhiên Cải tiến thuật toán luồng cực đại có giá cực tiểu cho phương pháp MTA Tóm tắt   PDF
Phan Hoàng Nam, Trần Hoài Nhân
 
S. 02(46) (2018): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn Cổ mẫu trong sáng tác của trường thơ loạn Tóm tắt   PDF
Chu Lê Phương
 
S. 03(47) (2018): Chuyên san Khoa học Giáo dục Classroom management in English speaking classes at some high schools in Tuy Hoa city Tóm tắt   PDF
Đặng Trần Quốc Hưng, Lê Phạm Hoài Hương
 
S. 03(47) (2018): Chuyên san Khoa học Giáo dục Common professional development activities: perceptions of efl teachers at some lower secondary schools in Hue city Tóm tắt   PDF
Cao Thị Như Ngọc, Lê Phạm Hoài Hương, Trương Viên
 
S. 01(45) (2018): Chuyên san Khoa học Tự nhiên Extraordinary magnetic properties of LaFeO3 system doped Ti, Co, Cu Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thủy, Trần Duy Thanh, Cao Thị Thùy Linh, Hoàng Hương Quỳnh
 
S. 04(44) (2017): Chuyên san Khoa học Giáo dục Gánh nặng từ vựng trong giáo trình tiếng Anh cơ bản dành cho sinh viên không chuyên ngữ của Đại học Huế Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thanh Chi, Trần Phạm Minh Đức, Trần Thị Lệ Ninh, Nguyễn Lê Ngân Chinh
 
S. 02(46) (2018): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn Hàm ngôn quy ước của một số biểu thức ngôn ngữ có chứa động từ nhận thức trong tiếng Việt Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hà
 
S. 01(45) (2018): Chuyên san Khoa học Tự nhiên Hấp thụ phi tuyến hai photon trong MoS2 đơn lớp dưới ảnh hưởng của tương tác electron-phonon âm dọc-áp điện Tóm tắt   PDF
Lê Đình, Trần Ngọc Bích, Huỳnh Vĩnh Phúc
 
S. 04(44) (2017): Chuyên san Khoa học Giáo dục Helping learners attain the standard-based proficiency level: perspectives of EFL teachers and students at Hue University of Agriculture and Forestry Tóm tắt   PDF
Trương Viên, Đặng Ngọc Thi Giang
 
S. 03(47) (2018): Chuyên san Khoa học Giáo dục Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học ngoài giờ môn Địa lí lớp 11 trung học phổ thông Tóm tắt   PDF
Cao Thị Hoa
 
S. 04(44) (2017): Chuyên san Khoa học Giáo dục Integrating service learning activities into the English major undergraduate curriculum at Hue University of Foreign Languages Tóm tắt   PDF
Trương Bạch Lê, Đặng Thị Cẩm Tú, Hồ Thị Thùy Trang
 
S. 04(44) (2017): Chuyên san Khoa học Giáo dục Interactive learning and competency based learning in B-learning Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thế Dũng
 
S. 01(45) (2018): Chuyên san Khoa học Tự nhiên Isolation of stigmasterol and β-sitosterol from Ocimum tenuiflorum L. (Lamiaceace) Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Thanh Nhàn, Hoàng Thị Trang, Ngô Duy Ý
 
S. 01(45) (2018): Chuyên san Khoa học Tự nhiên Kết hợp phương pháp lượng tử hóa vector và mô hình Markov ẩn trong nhận dạng tiếng nói tiếng Việt - ứng dụng trong điều khiển tivi Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tú Hà
 
1 - 25 trong số 72 mục 1 2 3 > >>