Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, S. 16 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

SỬ DỤNG TÍN HIỆU ĐIỆN NÃO ĐỒ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TẬP TRUNG CỦA KÍCH THÍCH CẢM XÚC DỰA TRÊN ĐÁNH GIÁ NĂNG LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ ENTROPY

Bùi Huy Hải, Phạm Ngọc Sâm

Tóm tắt


Kích thích cảm xúc (Arousal Emotion_AE) là một nhân tố quan trọng phản ánh các trạng thái sức khỏe và trạng thái tâm sinh lý khác nhau của con người, các rối loạn tâm lý vào ban đêm mang đến tác động góp phần vào cảm xúc tiêu cực trong công việc ngày hôm sau với cảm giác thù địch và mệt mỏi. Sau chứng đau đầu, rối loạn tâm lý đứng thứ hai trên thế giới về mức độ phổ biến. Mặt khác, độ tập trung các AE có thể dự báo cho chúng ta các hành vi sắp xảy ra cũng như đánh giá trạng thái của cơ thể. Nhiều nhà nghiên cứu đã quan tâm đến vấn đề phát hiện và nhận dạng cảm xúc trong nhiều phương thức khác nhau, tuy nhiên họ chỉ tập trung để nhận dạng các cảm xúc riêng biệt, mặc dù trong thực tế, mật độ cảm xúc (dù tích cực hay tiêu cực) cũng có tác động lớn đến sức khỏe con người. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiếp cận một phương pháp mới, đó là đánh giá mật độ kích cảm xúc trên cơ sở phát hiện số lượng các phân đoạn kích thích cảm xúc (emotional arousal epochs) qua tín hiệu điện não đồ.


Toàn văn: PDF

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội