Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, S. 16 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THIẾT KẾ ĐIỆN TỪ ĐỘNG CƠ SERVO ĐỒNG BỘ NAM CHÂM VĨNH CỬU

Nguyễn Đức Bắc, Trần Tuấn Vũ, Nguyễn Thế Công, Nguyễn Huy Phương, Nguyễn Văn Thiện

Tóm tắt


Động cơ servo đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM-Permanent Magnet Synchronuos Motor) với những ưu điểm nổi bật là hiệu suất rất cao, kích thước nhỏ gọn, điều khiển chính xác, được sử dụng nhiều trong các hệ truyền động yêu cầu chính xác về vị trí và tốc độ. Bài báo đưa ra mô hình giải tích của PMSM phục vụ cho việc thiết kế, nhằm đưa ra các thông số về cấu trúc hình dạng cơ bản điện từ của động cơ. Các tác giả sẽ sử dụng phần mềm mô phỏng Ansys Maxwel để phân tích, đánh giá kết quả thiết kế đạt được từ mô hình giải tích. Từ đó bài toán thiết kế tối ưu một số thông số cơ bản với hàm mục tiêu giảm trọng lượng (giá thành) của động cơ được trình bày. Kết quả đạt được đóng góp vào lĩnh vực còn rất mới về nghiên cứu chế tạo sản xuất động cơ servo trong nước.

Toàn văn: PDF

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội