Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 20, S. 2 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THAN TRẤU ĐỂ XỬ LÝ DẦU MỠ, COD VÀ CHẤT MÀU TRONG NƯỚC THẢI

Vũ Công Thắng, Vũ Đức Thảo

Tóm tắt


   

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224