Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 22, S. 3 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG As(III) TRONG MẪU NƯỚC NGẦM BẰNG PHƯƠNG PHÁP CE- C4D SỬ DỤNG KỸ THUẬT LÀM GIÀU DỰA TRÊN SỰ KHÁC BIỆT VỀ pH GIỮA 2 VÙNG MẪU

Đoàn Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Liên, Phạm Tiến Đức, Phạm Thị Ngọc Mai, Nguyễn Thị Ánh Hường, Nguyễn Vân Anh, Nguyễn Xuân Trường

Tóm tắt


   

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224