Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 24, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÁT TRIỂN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ACRYLAMIDE TRONG TRÀ THÀNH PHẨM TẠI VIỆT NAM VÀ TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH SAO CHÈ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁP ỨNG BỀ MẶT

Mai Thị Ngọc Anh, Phạm Quốc Trung, Đinh Thị Cúc, Đào Hải Yến, Lê Trường Giang

Tóm tắt


    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224