Chi tiết về Tác giả

Van Manh, Do

  • T. 22, S. 2 (2017) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ AXIT FERULIC TỪ QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN GAMMA ORYZANOL TRONG MÔI TRƯỜNG KIỀM VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA SONG SIÊU ÂM
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224