Chi tiết về Tác giả

Cảnh Em, Phạm

  • T. 21, S. 1 (2016) - Bài báo
    TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH CHIẾT CÁC THÀNH PHẦN TOCOPHEROL VÀ γ-ORYZANOL TRONG CÁM GẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỀ MẶT ĐÁP ỨNG
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224