Chi tiết về Tác giả

Quang Trung, PhanTạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224