Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 22, S. 4 (2017) ANALYSIS OF NMR SPECTRA OF SUBSTITUTED 4-AZIDO-2-METYLQUINOLINES Tóm tắt   PDF
Le The Duan, Nguyen Dinh Thanh, Tran Thi Thanh Van
 
T. 21, S. 1 (2016) ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN TỔNG HỢP CaO- CuO-CeO2 ĐẾN HOẠT TÍNH XÚC TÁC CỦA NÓ TRONG PHẢN ỨNG OXI HÓA PHENOL Toàn văn   PDF
Hoàng Thị Hương Huế, Trần Thị Nhung
 
T. 20, S. 4 (2015) ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ AXIT HOẠT HÓA TỚI KHẢ NĂNG HẤP PHỤ NITRIT CỦA QUẶNG PYROLUSIT CAO BẰNG Tóm tắt   PDF
Vũ Văn Tú, Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị Hương Giang, Lành Thị Mỹ Linh, Phạm Hải Long, Phùng Đức Hòa, Nguyễn Thị Huệ
 
T. 20, S. 2 (2015) ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA MÀNG MỎNG ZnO ĐƯỢC LẮNG ĐỌNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CVD TỪ TIỀN CHẤT KẼM AXETYLAXETONAT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mạnh Hùng, Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Hùng Huy, Phạm Anh Sơn
 
T. 20, S. 1 (2015) ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN CẤU TRÚC, CÁC TÍNH CHẤT QUANG VÀ ĐIỆN CỦA MÀNG Cu2O ĐƯỢC LẮNG ĐỌNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CVD TỪ TIỀN CHẤT Cu(II) AXETYLAXETONAT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mạnh Hùng, Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Hùng Huy, Phạm Anh Sơn
 
T. 22, S. 1 (2017) ẢNH HƯỞNG CỦA PHỤ GIA SIÊU DẺO LIGNOSULFONAT TỪ RƠM RẠ ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA BÊ TÔNG CHỨA SILICA FUME Tóm tắt   PDF
Vũ Đình Ngọ, Trần Thị Hằng, Hà Quang Ánh, Nguyễn Đức Tuân, Nguyễn Thành Đoàn
 
T. 21, S. 2 (2016) ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ PHA TẠP CaO VÀ CuO ĐẾN ĐẶC TRƯNG VÀ HOẠT TÍNH XÚC TÁC CỦA OXIT HỖN HỢP CaO-CuO-CeO2 ĐƯỢC TỔNG HỢP BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Hương Huế, Nguyễn Văn Quang
 
T. 22, S. 1 (2017) ẢNH HƯỞNG CỦA THÀNH PHẦN Mn PHA TẠP VÀ NHIỆT ĐỘ NUNG ĐẾN CẤU TRÚC, TÍNH CHẤT QUANG XÚC TÁC CỦA VẬT LIỆU NANO Mn-TiO2 Tóm tắt   PDF
Mạc Đình Thiết, Nguyễn Thị Lan Anh
 
T. 24, S. 1 (2019) ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN QUÁ TRÌNH GIẢI PHÓNG Cu, Pb, VÀ Zn TRONG TRẦM TÍCH CỬA SÔNG SOÀI RẠP, SÔNG SÀI GÒN- ĐỒNG NAI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Văn Phương, Mai Hương
 
T. 24, S. 1 (2019) ẢNH HƯỞNG pH ĐẾN QUÁ TRÌNH GIẢI PHÓNG KIM LOẠI NẶNG (Cu, Pb, Zn) TRONG TRẦM TÍCH CỬA SÔNG SOÀI RẠP, SÔNG SÀI GÒN- ĐỒNG NAI Tóm tắt
Nguyễn Văn Phương, Mai Hương, Nguyễn Thị Huệ
 
T. 22, S. 1 (2017) ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM VI SINH VẬT CHỊU MẶN ĐỂ XỬ LÝ Ô NHIỄM NỀN ĐÁY TẠI ÂU THUYỀN THỌ QUANG, ĐÀ NẴNG Tóm tắt   PDF
Đỗ Văn Mạnh, Lê Xuân Thanh Thảo, Huỳnh Đức Long, Tăng Thị Chính, Vũ Đình Ngọ
 
T. 24, S. 1 (2019) ỨNG DỤNG GRAPHEN/POLY(1,8-DIAMINONAPHTHALEN) NHƯ MÀNG BẮT HIỆU QUẢ CHO PHÉP PHÂN TÍCH ĐIỆN HÓA XÁC ĐỊNH ION THỦY NGÂN Tóm tắt   PDF
Lê Quân, Trương Thị Hồng Ngọc, Vũ Văn Trọng, Nguyễn Lê Huy, Nguyễn Vân Anh, Nguyễn Tuấn Dung, Trần Đại Lâm
 
T. 20, S. 4 (2015) ỨNG DỤNG KỸ THUẬT MULTIPLEX–PCR PHÁT HIỆN VIBRIO CHOLERAE, VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS VÀ CÁC GEN ĐỘC LỰC CỦA CHÚNG TỪ SẢN PHẨM THỦY HẢI SẢN Tóm tắt   PDF
Trương Huỳnh Anh Vũ, Nguyễn Ngọc Tuân
 
T. 20, S. 4 (2015) ỨNG DỤNG MÀNG CHƯNG CẤT CHÂN KHÔNG NHẰM TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH KHỬ MẶN NƯỚC BIỂN Tóm tắt   PDF
Lê Trường Giang, Đào Minh Châu, Nguyễn Ngọc Tùng
 
T. 20, S. 4 (2015) ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM PHẢN ỨNG PHÂN HỦY PENTRIT BẰNG MỘT SỐ TÁC NHÂN OXY HÓA NÂNG CAO Tóm tắt   PDF
Đào Duy Hưng, Đỗ Ngọc Khuê, Nguyễn Văn Hoàng, Đinh Ngọc Tấn
 
T. 20, S. 3 (2015) ỨNG DỤNG PHẦN MỀM AIQS-DB PHÂN TÍCH CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG MẪU NƯỚC CÁC SÔNG LỚN CỦA VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thanh Thảo, Nguyễn Quang Trung, Dương Thị Hạnh, Kadokami kiwao
 
T. 21, S. 4 (2016) ỨNG DỤNG PHẦN MỀM AIQS-DB PHÂN TÍCH CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢN TẠI TỈNH BẮC GIANG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thanh Thảo, Dương Thị Hạnh, Lê Trung Việt, Nguyễn Quang Trung
 
T. 22, S. 4 (2017) BIẾN TÍNH DIATOMIT BẰNG OXIT MANGAN VÀ ỨNG DỤNG HẤP PHỤ ION Cu(II) TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC Tóm tắt   PDF
Hồ Sỹ Thắng, Phạm Đình Dũ
 
T. 20, S. 4 (2015) BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION FLO (F-) TRONG NƯỚC THẢI BẰNG VẬT LIỆU BIẾN TÍNH TỪ QUẶNG PYROLUSIT TỰ NHIÊN CỦA VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Huệ, Phạm Hải Long, Nguyễn Hoang Tùng, Chu Việt Hải
 
T. 21, S. 3 (2016) BƯỚC ĐẦU PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG Pb(II), Zn(II), Cu(II) TRONG NƯỚC THẢI CỦA MỘT SỐ XƯỞNG TUYỂN KHOÁNG Ở HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN Tóm tắt   PDF
Ngô Thị Mai Việt
 
T. 21, S. 2 (2016) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA THUỐC NỔ PBX DẺO CHỨA HEXOGEN VÀ POLYSTIREN Tóm tắt   PDF
Phan Đức Nhân, Đoàn Minh Khai
 
T. 20, S. 4 (2015) CẤU TRÚC ELECTRON VÀ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ĂN MÒN KIM LOẠI CỦA MỘT SỐ DẪN XUẤT AXETOPHENON BENZOYL HIĐRAZON Tóm tắt   PDF
Vũ Minh Tân
 
T. 22, S. 4 (2017) CỐ ĐỊNH CÁC HẠT NANO N-TiO2 TRÊN BENTONIT ĐỂ PHÂN HỦY QUANG XÚC TÁC XANH METYLEN TRONG DUNG DỊCH NƯỚC DƯỚI NGUỒN ÁNH SÁNG NHÌN THẤY Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Hưng, Ngô Sỹ Lương
 
T. 20, S. 3 (2015) CHẾ BIẾN DẦU DỪA NGUYÊN SINH THEO CÔNG NGHỆ LY TÂM LẠNH VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG LÝ HÓA CH NH. Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Minh Khôi, Lê Ngọc Hùng, Bùi Thanh Bình, Nguyễn Công Tuấn
 
T. 20, S. 3 (2015) CHẾ TẠO THAN HOẠT TÍNH TỪ BÃ CHÈ VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ HẤP PHỤ THUỐC DIỆT CỎ BENTAZON TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC Tóm tắt   PDF
Đặng Văn Thành, Đỗ Trà Hương
 
1 - 25 trong số 421 mục 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224