Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 20, S. 4 (2015) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ CHÌ (Pb) TRONG DUNG DỊCH TỪ BÙN ĐỎ BIẾN TÍNH Tóm tắt   PDF
Vũ Đức Lợi, Dương Tuấn Hưng, Nguyễn Thị Vân
 
T. 22, S. 1 (2017) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ CHÌ TRÊN VỎ TRẤU BIẾN TÍNH BẰNG DITHIZON THEO PHƯƠNG PHÁP TĨNH Tóm tắt   PDF
Đặng Ngọc Định, Nguyễn Minh Quý, Đàm Thị Thanh Mai
 
T. 20, S. 3 (2015) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ Fe(III), Ni(II) CỦA THAN CHẾ TẠO TỪ BẸ CHUỐI Tóm tắt   PDF
Lê Hữu Thiềng, Trần Thị Huế, Hoàng Thị Nhạn
 
T. 22, S. 1 (2017) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION CHÌ VÀ ĐỒNG TRÊN TẢO SPIRULINA PLATENSIS Tóm tắt   PDF
Minh Thị Thảo, Bùi Đình Nhi, Đàm Thị Thanh Hương, Vũ Đình Ngọ, Đoàn Thị Oanh
 
T. 22, S. 3 (2017) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU NANO COMPSITE GO/MnO2 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mạnh Tường, Hoàng Thị Chi, Trần Đình Trinh, Nguyễn Văn Nội
 
T. 20, S. 4 (2015) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ METYLEN XANH VÀ METYL DA CAM CỦA VẬT LIỆU ĐÁ ONG BIẾN TÍNH Tóm tắt   PDF
Ngô Thị Mai Việt
 
T. 20, S. 4 (2015) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ Mn(II), Ni(II) CỦA VẬT LIỆU CHẾ TẠO TỪ SẮT (III) NITRAT, NATRI SILICAT VÀ PHOTPHAT Tóm tắt   PDF
Ngô Thị Mai Việt
 
T. 21, S. 3 (2016) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ NH4+, Mn(II), PHOTPHAT CỦA VẬT LIỆU MnO2 NANO TRÊN LATERIT Tóm tắt   PDF
Lê Mạnh Cường, Nguyễn Trọng Uyển, Nghiêm Xuân Thung
 
T. 21, S. 4 (2016) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ NH4+, Mn(II), PHOTPHAT CỦA VẬT LIỆU MnO2 NANO TRÊN PYROLUZIT Tóm tắt   PDF
Lê Mạnh Cường, Nguyễn Trọng Uyển, Nghiêm Xuân Thung
 
T. 22, S. 4 (2017) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ Ni(II), Cr(VI) CỦA THAN CHẾ TẠO TỪ THÂN CÂY SEN Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Hậu, Trịnh Thu Nguyên
 
T. 20, S. 4 (2015) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ THUỐC NHUỘM RR195 TRONG DUNG DỊCH NƯỚC TRÊN VẬT LIỆU GRAPHEN OXIT VÀ GRAPHEN Tóm tắt   PDF
Hà Quang Ánh, Quản Thị Thu Trang, Vũ Đình Ngọ, Lê Thị Mai Hoa, Lê Hà Giang, Nguyễn Kế Quang, Vũ Anh Tuấn
 
T. 22, S. 2 (2017) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ XANH METYLEN VÀ PHENOL ĐỎ CỦA QUẶNG APATIT LÀO CAI Tóm tắt   PDF
Ngô Thị Mai Việt, Nguyễn Thị Hoa
 
T. 22, S. 1 (2017) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KÍCH THÍCH VI SINH VẬT CỦA MUỐI GUANIBIPHOS TRONG XỬ LÝ HIẾU KHÍ NƯỚC THẢI PHÒNG THÍ NGHIỆM Tóm tắt   PDF
Minh Thị Thảo, Bùi Đình Nhi, Đàm Thị Thanh Hương, Vũ Đình Ngọ, Trần Thị Hằng
 
T. 22, S. 1 (2017) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KÍCH THÍCH VI SINH VẬT CỦA MUỐI GUANIBIPHOS TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM Tóm tắt   PDF
Minh Thị Thảo, Bùi Đình Nhi, Đàm Thị Thanh Hương, Vũ Đình Ngọ, Trần Thị Hằng
 
T. 20, S. 4 (2015) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÁCH LOẠI AXIT HUMIC TRONG NƯỚC BẰNG MÀNG COMPOSIT BIẾN TÍNH BỀ MẶT Tóm tắt   PDF
Ngô Hồng Ánh Thu, Trần Thị Dung, Nguyễn Thị Minh Phương
 
T. 22, S. 2 (2017) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÍCH LŨY SINH HỌC ĐỒNG, CHÌ CỦA NGHÊU (Meretrix lyrata) ĐƯỢC NUÔI TRONG MÔI TRƯỜNG CHỨA NƯỚC VÀ TRẦM TÍCH Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Quỳnh Diệu, Nguyễn Văn Hợp, Nguyễn Hải Phong
 
T. 19, S. 4 (2014) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XÚC TÁC PHÂN HỦY PHENOL ĐỎ CỦA VẬT LIỆU NANO ZnO PHA TẠP Ce VÀ Mn Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Tố Loan, Nguyễn Quang Hải
 
T. 22, S. 4 (2017) NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN TỈ LỆ NANO SILICA BIẾN TÍNH HỮU CƠ VÀ LOẠI DẦU KHOÁNG TRONG CHẾ TẠO MỠ BÔI TRƠN CHỐNG ĂN MÕN KIM LOẠI Tóm tắt   PDF
Lê Thanh Sơn, Lê Quang Tuấn, Nguyễn Sơn Nam
 
T. 21, S. 3 (2016) NGHIÊN CỨU MẠ CROM TỪ DUNG DỊCH PHỨC Cr III 2-KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH KHỬ PHỨC Cr3+ BẰNG PHÂN CỰC CV Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Duy Kết, Lê Xuân Quế
 
T. 21, S. 4 (2016) NGHIÊN CỨU MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA HÀM LƯỢNG KIM LOẠI NẶNG TRONG TRẦM TÍCH VỚI KÍCH THƯỚC HẠT TRẦM TÍCH BIỂN VEN BỜ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt   PDF
Lê Ngọc Anh
 
T. 22, S. 1 (2017) NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH TỰ LẮP RÁP ĐẾN KÍCH THƯỚC CỦA CHITOSAN VI CẦU Tóm tắt   PDF
Lê Diên Thanh, Dương Mạnh Hải, Lê Quang Huy, Hoàng Ngũ Phúc
 
T. 19, S. 2 (2014) NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUÁ TRÌNH PHÂN HỦY 2,4,6-TRICLOPHENOL TRONG DUNG DỊCH BẰNG HỆ XÖC TÁC Fe – TAML/H2O2 Tóm tắt   PDF
Đinh Ngọc Tấn, Đào Thế Hữu, Nguyễn Hùng Phong
 
T. 21, S. 1 (2016) NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HỒNG NGOẠI GẦN ĐỊNH LƯỢNG NHANH HOẠT CHẤT SULFAGUANIDIN TRONG THUỐC VIÊN NÉN Tóm tắt   PDF
Đoàn Thị Huyền, Tạ Thị Thảo, Bùi Xuân Thành, Vũ Thị Huệ
 
T. 19, S. 3 (2014) NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐIỆN CỰC ĐĨA THAN THỦY TINH ĐƯỢC BIẾN TÍNH VỚI L–CYSTEIN VÀ VÀNGNANO CHO PHƯƠNG PHÁP VON–AMPE HÒA TAN ANOT XUNG VI PHÂNXÁC ĐỊNH AXIT URIC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hải Phong, Lê Thị Lành, Hoàng Thị Lệ Hiền, Trần Thị Phương Diệp, Nguyễn Văn Hợp, Trần Thị Tố Loan
 
T. 20, S. 3 (2015) NGHIÊN CỨU PHÂN HỦY ĐỒNG THỜI NG, PETN TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BẰNG TÁC NHÂN QUANG FENTON Tóm tắt   PDF
Đào Duy Hưng, Đỗ Ngọc Khuê, Nguyễn Văn Hoàng, Đinh Ngọc Tấn
 
101 - 125 trong số 385 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224